I whakaaroarohia te Pukapuka Ngake Me Whātaitai


Nau mai ki Te Wiki o te Reo Māori! Koinei tā mātou pūrongo tuatahi mō tēnei wiki whai tikanga. Nā Zeb Nicklin i patapatai ki Ben Ngaia, te kaituhi a Ngake me

Whātaitai. He pukapuka pikitia me pūrākau tēnei kōrero, mō te ahuahu o whaitua o Te Ūpoko o te Ika.

He whenua i taunaha, he kōrero ā-iwi, he kōrero whakamahuki taiao. Koia tēnei he kōrero ā-iwi mō ngā taketakenga iho o ngā tapahanga maunga, waitai, waimāori, whenua anō hoki ki roto i Te Ūpoko o te Ika.

Nā, tuatahi ake, ka aroha kē atu ki te hunga kūare ki te pānui reo Māori, he kore nō rātau e whai māramatanga ki ngā taketakenga kōrero o Te Ūpoko o te Ika ki tā te Māori titiro otiia, ki tā te mana whenua, a Te Āti Awa whakamahuki. He mea āta whakamahuki auaha nei e Ben Ngaia i roto i āna kōrero rangatira mō āna taniwha otiia, ōna mounga (maunga), whenua, wai anō hoki.

He mea āta whakamahuki auaha nei e Ben Ngaia i roto i āna kōrero rangatira mō āna taniwha otiia, ōna mounga (maunga), whenua, wai anō hoki.

Ko Pōneke tērā o nāianei rā kei reira te hanga a te whare paratū e tū awe mapara atu ana i ngā kōrero taiao a te Māori ka roa e huna ana i te tino tokomaha Pākehā mai, Māori mai otiia, Te Āti Awa mai hoki. Kia tīkina atu tētahi kōrero i rangona e ōku taringa i tētahi atu rangatira o Ngāti Toa Rangatira, a Kahu Rōpata. Ka mea ia ‘kāore mātau ngā Māori i taki haere atu ki ngā tāone, inā hoki i haere kē mai te tāone ki a mātau.’ Arā, ko Te Whanganui a Tara, ko Porirua, ko Te Awakairangi otiia, puta i Te Ūpoko o te Ika.

Kāti, he pukapuka tamariki hei tā Ben otiia, i a au ka pānuihia ka kite i te rētō me te taumata tuawhiti o te reo, whakaaro hoki ka kore pea e aro i ngā tamariki. Ko te painga he kuputaka hei te whārangi whakamutunga hei ārahi haere i te kaipānui.

Ka huritau anō a Ben ki tērā whakatau āna, arā he pukapuka tamariki otiia, he pukapuka ka taea touhia e te kaiako, e ngā mātua rānei te pānui ngātahi atu ki ngā tamariki me ngā whakamahuki i te taha. Ahakoa te aha, he kōrero rangatira, hītori, whakapapa, hei whakaaweawe, hei whakahīhī anō mō ngā uri o Te Āti Awa.

He kōrero rangatira, hītori, whakapapa, hei whakaaweawe, hei whakahīhī anō mō ngā uri o Te Āti Awa. 

Kāti, kia hoki rā anō ki te orokohanga hīnga ake nā Mauī i tāna Ika. Koia tērā ko te orokohanga kōrerotanga mō Aotearoa, ā, tā Ngake rāua ko Whātaitai te kōrero i whāia tonu iho ai mō te pito o te pane. Koia tēnei.

He taniwha tokorua, ko Ngake rāua ko Whātaitai ngā ingoa. He auarea tētahi, he āio tētahi, ā, nā rāua nei te whaitua o te Ūpoko o te Ika i ahuahu, i whakairo i ōna whenua e kite ai tātau i tōna hanga i te rā tou nei. Koia tēnei tētahi taha pūtaiao a te Māori e whakaahuatia ai, e whakamahukihia ai i tōna ake ao.

Ka noho tahi māua ko Ben kia whakamahuki ngā kōrero o roto i te pukapuka, kia kite anō ai au i ētahi ake whakamahuki rerekē anō ki roto i te kōrero mō āna taniwha, otiia, mō ngā pito whenua o Te Ūpoko o te Ika.

Ka mea mai a Ben i roto i tā māua whakawhitiwhiti kōrero kua puta kē te kōrero nei otiia, nō tirohanga o iwi kē. Kia mōhio mai rā, he rahi ngā iwi ka tae atu, ka wehe anō i Pōneke i uki, me kī i rangitahi te noho mai, nā reira he kōhua a Te Ūpoko o te Ika e kī poha ana ki ngā kōrero maha mō ngā iwi maha.

Nā reira, ko te whai a Ben he whakaputa i te kōrero i tā tōna iwi titiro ake o Te Āti Awa ki te whaiao ki te ao marama. Waihoki, ka mea ko te tino uho o tēnei kōrero he whakaaweawe i ngā uri o Te Āti Awa kia whai mōhiotanga atu anō mō ngā taniwha mei kore e hiahia rangahau rētō iho ake anō ai hei tāpiri kōrero, hei whakahōu kōrero hoki.

Waihoki, ka mea ko te tino uho o tēnei kōrero he whakaaweawe i ngā uri o Te Āti Awa kia whai mōhiotanga atu anō mō ngā taniwha…

Mō te kaituhi nei, a Ben he wawata ōna kia whakaputa pukapuka tonu hei ngā rangi te haere mai nei. E ngākaunui ana ia ki tēnei tū mahi, ā, ko te pukapuka nei a Ngake me Whātaitai tāna putanga pukapuka tuatahi. Nā reira, tirohia tēnei wāhi, maharatia nei tēnei ingoa. Ko Ben tētahi kaituhi Māori o te tokoiti e whāia nei tēnei mahi.

Ngake me Whātaitai

Nā Ben Ngaia

Nā Laya Mutton-Rogers ngā pikitia

Nā Huia i whakaputa

RRP $20

Buy now


Zeb Nicklin
+ posts

Zeb Nicklin is a writer, editor and te reo Māori translator. Te reo Māori is both the basis of his work and his real passion.

He kaituhi pakiwaitara, he kaitātari pakiwaitara , he kaiwhakamāori a Zeb Nicklin. He tauira o te reo Māori, ā, he mea ako e ia nōna i te kura i te korenga o ōna mātau i waimaria tipu nei me te reo. Ko te reo tana ao mahi, tōna kaingākau anō hoki.