Arotakenga Pukapuka: Ngā puka pikitia hou


Nau mai, haere mai, ki tā mātou arotakenga pukapuka Māori tuatahi mō te tau 2021! Nā tō mātou hoa Mikaere Flavell i tuhi ēnei arotakenga mahara reorua. Kia pai tā koutou pānui!

You can read Mikaere’s English-language reviews here.

Mā wai e hautū? nā Leo Timmers, ā, nā Karena Kelly i whakamāori. (Gecko Press)

Ko ngā pukapuka (puka) iti te kupu, nui te kōrero, aku tino puka. Tau ana te puka nei hei pānuitanga atu mā ngā mātua ki ngā pekepoho e ako haere nei i te reo. E tino whai hua ana tēnei puka, kāore noa iho nei i ngā kupu hou, hoi, i te toaitia o te rerenga “Mā wai e…” He rerenga tēnei, i ōna wā, e kaha kōrerotia hēngia ana, me kī kē ake, ko tana whakatakotoranga me te whakauruhia o ngā kupu kāore e tika ana kia noho atu ki roto e ai ki āna anō ture wetereo, ngā mea e rite tonu nei te hē i te pia o te reo, inarā, i ērā kua roa nei e ako ana i te reo. Nō reira, kei te whakatauirahia e te puka nei te reo kia tika koni ake, iti iho rānei, koia nei tā Mikaere e pai rawa atu nei.

Nō reira, kei te whakatauirahia e te puka nei te reo kia tika koni ake, iti iho rānei…

Kua hau ngā rongo o te uri nei, o Te Tai Tokerau, o Tākuta Karena Kelly i te rironga ōna hei whakamāori i te puka Oh, The Places You’ll Go nā Dr Seuss (Nōu te Ao, e Hika e) i whakaputaina i tērā tau e Kotahi Rau Pukapuka me tētehi atu puka nāna i whakamāori Room On The Broom nā Julia Donaldson (He Wāhi i Te Puruma). Me whakamōhio atu hoki rā au, he ika a whiro ia nō Te Panekiretanga o Te Reo, kia mōhio noa iho mai koe. Ināianei, kua waimarie anō tātau i te kitenga o ōna pūkenga e whakamahia ana ki roto i te whakamāoritanga o te puka nei, o Mā Wai e Hautū?

Mā wai e hautū?

Nā Leo Timmers

Nā Karena Kelly ngā kōrero i whakamāori

Gecko Press

RRP $18.99

Hokona ināianei


Aroha Te Whai Ora nā Rebekah Lipp, nā Craig Phillips ngā pikitia i tā, nā Karena Kelly i whakamāori. (Wildling Books)

Me te ngākau whakapuke, me te rae pakari te rite o te kōtiro nei, o Aroha e karawhiua ana e ngā taero nui o te wā. I te werohia ōna ka mārama kehokeho ki a ia te hiranga o tōna anō mana tuakiri me te tikanga o te tautiakanga me te whakatau mauri. Ka huatau a Aroha ehara tana toa i te toa takitahi, ko tana toa ia he toa takitini kē, arā, ko ōna hoa ka noho atu hei pouwhirinaki mōna. Ko tātau, tātau ko Aroha, arā, ko ngā mānuka ka takoto atu ki mua i tōna aroaro, ko ngā mānuka ka takoto mai ki mua i ō tātou, hakoa nui, hakoa iti rānei.

I te werohia ōna ka mārama kehokeho ki a ia te hiranga o tōna anō mana tuakiri me te tikanga o te tautiakanga me te whakatau mauri.

Kāore e nui nei ngā puka mā ngā tamariki me te hunga mātātahi kua kitea e ahau e kiri whakauka ana ki ngā kaupapa e hāngai ana ki ērā take hauora hinengaro o te tangata e nui nei te rongohia i ēnei rangi nei e tēnā, e tēnā o tātau, heoi anō, e te hunga taiohi ake. Me he rārangi puka tamariki e aro ana ki ngā take hauora hinengaro, hei tāku, ka tino whai wāhi atu te puka nei ki taua rārangi puka. He tuatahitanga tēnei o te kitea o tētehi puka tamariki whēnei i te puka nei, i a Aroha te Whai Ora e aro ana ki ngā kare ā-roto ka hua ake kei raro ana tētehi e putu ana i te werohia o rāua ko hinengaro. Ko tēnei puka me ngā puka e rite ana ki a ia te tīmatatanga o te whakamōhiotia whānuitia, o te whakamāoritia o tēnei mea nei o te hinengaro hauora mā te whakamahi puka tamariki hei huarahi tuku ki te motu whānui.

Aroha Te Whai Ora

Nā Rebekah Lipp

Nā Craig Phillips ngā pikitia i tā

Nā Karena Kelly ngā kōrero i whakamāori

Wildling Books

RRP $25.00

Hokona ināianei


Te Haka a Tānerore nā Reina Kahukiwa, nā Robyn Kahukiwa ngā pikitia i tā, nā Kiwa Hammond i whakamāori. (OneTree House)

Te tamaiti nā ngā atua nā rāua nei e mārama ai te ao, nā rāua e taea nei te ao te kite e te kanohi tangata, arā, ko Tama-nui-te-rā rāua ko Hine-raumati. Tānerore, ko te wero mai a ōna ringaringa ka rongohia ka hana mai ana ngā tara o te rā. Ko ia ka kitea e whakatau ana, e tāwhai ana i te “pātukinga o te taiao” i runga i te poho o Papa e kīia nei ko te “haka a Tānerore”. Nāna rā, nā Tānerore te haka tuatahi o te ao Māori, o te ao katoa.

Ko ia ka kitea e whakatau ana, e tāwhai ana i te “pātukinga o te taiao” i runga i te poho o Papa e kīia nei ko te “haka a Tānerore”.

Ehakē i te mea he tauhou te ingoa o Tānerore ki ō ngā kaihaka taringa, ki ō te hunga manawanui ki te ao haka rānei. Memea kua rongo koe i te kōrero “ngā mahi a Hine-rēhia/ngā mahi a te Rēhia” māna te kore kua rongo hoki rā koe i tō Tānerore ingoa e kōrerohia whēneihia ana “ngā mahi a Tānerore me Hine-rēhia” Hakoa te kaha o tāku nei rongo i taua kōrero, kāore tonu anō au i rongo kōrero mō rāua, heoi anō, mō Tānerore ake i tēnei horopaki. Ināianei ia, kua mārama ki a au, i tēnei pukapuka nei, he aha nei tana tūranga i te ao Māori, ngā kōrero mōna, tana whakapapa me te āhua o tā te iwi Māori whakanui i a ia i roto i te ao haka.

Te Haka a Tānerore

Nā Reina Kahukiwa

Nā Robyn Kahukiwa ngā pikitia i tā

Nā Kiwa Hammond ngā kōrero i whakamāori

OneTree House

RRP $40.00

Hokona ināianei


Te Whare Tū Māia nā Reina Kahukiwa, nā Robyn Kahukiwa ngā pikitia i tā, nā Greg Henderson i whakamāori. (OneTree House)

He kōrero paki tēnei mō te hapū, mō Ngāti Tū Māia i noho rā i raro i te korowai manaaki o Tāne Mahuta. He iwi kaha, he iwi whai tikanga, he iwi rongomau, he iwi māia i āta manaaki i tēnā, i tēnā o rātau anō. Nō te hipanga atu o te hia nei tau, ka kitea te mawehetanga o te iwi, te ngaronga o ngā uara me ngā mātāpono i pupuru rā rātau me ngā papatoiekenga i te ākinga mai o ngā āhuatanga o ahurea kē e tauhou ana ki a tātau, ki te Māori. Ka ora mai anō ia ngā taonga i whakarērea i te kitenga mai anō o te tino taonga i whakakotahi rā i te hapū, i a Ngāti Tū Māia, i tēnei kua kaha te hokinga mai o ngā uri, kua kaha kē atu te tiakina o te tino taonga nei i waiho moruka kau iho nei e rātau.

Nō te otinga mai o taku pānui i te puka nei i hoki ngā maharatanga ki te wā i a au e tamariki ana, ki te wā i kore mōhio ai au ki te reo me ngā tikanga a te ao Māori. Ka āta whakaaro rā ahau ki te ritenga ōku ki te tamaiti rā ki a Jericho e āta whakatūtakihia ana ki te ao Māori, ki tōna anō reo Māori me ngā tikanga. Ki ahau nei, he tatau whakamaharatanga tēnei puka ki te wā i kaha ai te hāpaitia o ngā tikanga i rite tonu te mahia rā atu, rā mai, ināianei ia, kāore e tino pērā ana te kaha o te hāpaitia, i tērā kua ngaro te nuinga o ā tātau tikanga, kua kore rānei e hāngai ki te ao e noho nei tātau ināianei.

Nō te otinga mai o taku pānui i te puka nei i hoki ngā maharatanga ki te wā i a au e tamariki ana, ki te wā i kore mōhio ai au ki te reo me ngā tikanga a te ao Māori.

Ka whakatauiratia mai e te puka nei ngā ngaunga i puta mai i te taenga mai o ngāi Pākehā, tā te iwi Māori whakarere i tō rātou anō Māoritanga i te mate ki te whai mahi i wāhi kē atu i te tō rātau wā kāinga hei tautoko i ō rātau nā whānau. Kei te tātā tonutia nei tātau e ēnei āhuatanga, heoi anō, ka noho mai tēnei puka hei tohu manako mō te korenga haerenga o aua āhuatanga me te kaha kē ai o te whakaoranga mai anō o tō tātau Māoritanga, whērā i tā te hapū, i tā Ngāti Tū Māia i mahi ai.

Te Whare Tū Māia

Nā Reina Kahukiwa

Nā Robyn Kahukiwa ngā pikitia i tā

Nā Greg Henderson ngā kōrero i whakamāori

OneTree House

RRP $40.00

Hokona ināianei


Mikaere Flavell

Ko Maungatautari te maunga

Ko Raukawa te iwi

Ko Ngāti Te Rangitawhia te hapū

Ko Mikaere Te Ao Mihia Flavell tēnei e mihi atu nei.

I'm a student and tutor of te reo Māori at the University of Waikato and currently living in Hamilton. I'm a te reo advocate and have a huge passion for languages and language revitalisation. I love reading, I love learning and I love people and I especially love yarning over good coffee and good company.

Whakaterea te pahī o reo kia Māori ki uta, ki te au hāro o reo kia ora.

Tūrou!