tracy duncan

Book Reviews: New Picture Books from Aotearoa

From curious noises to sneaky felines to whānau-focused native birds, we’ve got a cracker of a line-up of new Kiwi picture books in this set of reviews. Early childhood teacher Alana Bird gives us her takes.  Hoihoi Turituri, by Soledad…

Melanie Drewery and the return of Nanny Mihi

Melanie Drewery has produced a multitude of books over the last two decades aimed at delivering te reo Māori and tikanga Māori in a gentle and positive way. Navana Matthews spoke to Melanie about the return of Nanny Mihi. See…

Melanie Drewery me te hokinga mai a Nanny Mihi

E hia kē nei ngā pukapuka i tuhi ai a Melanie Drewery i ēnei rua tekau tau. Ko te whāinga o ēnei pukapuka kia Rongo rawa te taki i te reo Māori me ngā tikanga Māori mā ngā tamariki. Navana…